HESTRA-Handsken

BlohmSoft Blog

HESTRA-Handsken migrerar Mule ESB till Docker

HESTRA-Handsken har i ett projekt tillsammans med BlohmSoft migrerat hela sin integrationsplattform till Docker. I samband med detta har alla appar styckats upp till microservices, vilket medför att varje integration får sin egen livscykel. Det gör det väldigt enkelt att automatisera tester, byggen och deploys.


"Effekten efter att ha bytt till en microservices-arkitektur i och med Docker, samt att ha infört Continuous Delivery, har varit stor för oss. Vi har blivit mycket tryggare i att de ändringar vi gör i våra appar och integrationer slår igenom direkt och att det inte blir någon nertid för övriga komponenter vid deploy. Andra stora fördelar vi upplever med dockeriseringen är att vår miljö har blivit 100% reproducerbar oavsett om det gäller utvecklingsmiljö eller produktion. Samtidigt har vi fått en fullständig dokumentation på hur systemet är uppbyggt och konfigurerat. Inga överraskningar helt enkelt."

- Jacob Magnusson, CTO


BlohmSoft tackar HESTRA-Handsken och Jacob för ett spännande projekt!

Läs mer om BlohmSoft